UPS/Inverter

1-6400 kVA

UPS/INVERTER

Rryma alternative e cila i ushqehet ngarkesës kushtëzohet dhe plotësohet nga një burim ushqimi i jashtëm i njohur si UPS (the Uninterrupted Power Supply). Fillimisht përdorej veçanërisht për sisteme kompjuterike. Pasi benefitet e saj u bëne të dukshme përdorimi i tyrë u zgjerua në fusha të ndryshme si: fabrika, motor etj. Mund të përdoret për të rikthyer energjinë për një kohë të gjatë si një inverter. Ju mund të zgjidhni madhësinë dhe funksionin e UPS-it tuaj në bazë të kërkesës dhe nevojës. Rënjet kritike të ngarkesës dhe ndërprerjet e papritura në burimin e fuqisë mund të parandalohen me një UPS të cilësisë të lartë.

Mbrojtje nga Humbja e të Dhënave

Burim Fuqie i Besueshëm

Mbrojtje nga Luhatjet e Tensionit

Mbrojtje nga Mbitensioni

Mirëmbajtje e karikimit të baterisë

një fazë 1/1

Mbrojtje dhe vazhdueshmëri për zonat rezidenciale dhe zonat e punës

tre fazë 3/3

Performancë e lartë, mbrojtje fuqie 3-fazore me disponueshmëri të lartë dhe efiçente për çdo data center.

miks fazash 3/1

Mbrojtje inteligjente dhe efiçente nga rrjeti nga niveli fillestar deri në kohëzgjatje të shkallëzuar

rack-tower

Mbrojtje me densitet të lartë dhe dopio konvertim me kohëzgjatje të shkallëzuar

modular

Mbrojtje kompakte tre fazore me efiçencë të shkëlqyer

Kërkesë Oferte