Pjesë Këmbimi

Pjesë Këmbimi

Pavarësisht se ku prodhohen, pjesët origjinale të këmbimt të cilësisë së lartë u shërbejnë më së miri gjeneratorëve dhe rrisin jetëgjatësinë e tyre. Për të shmangur keqfunksionimet dhe për të ulur rreziqet për aq kohë sa të jetë e mundur dhe duke ruajtur një performancë të lartë, rekomandohet përdorimi i pjesëve origjinale të këmbimit për një mbrojtje më të plotë.

Ndërsa pjesët e këmbimit jo origjinale janë më të lira; ato mbartin një rrezik serioz gjatë përdorimit duke qenë se nuk janë të destinuara për produktin tuaj. Me materialet me cilësi të ulët që nuk janë testuar ose provuar se janë të pajtueshme, cilësia dhe besueshmëria e këtyre pjesëve nuk mund të garantohet dhe përdorimi i tyre është i rrezikshëm.

FMT GROUP rekomandon përdorimin e pjesëve origjinale të këmbimit për të siguruar funksionimin e qetë të gjeneratorëve tanë.

PJESËT ORIGJINALE TË KËMBIMIT

  1. Performancë dhe cilësi të lartë
  2. Jetëgjatësi
  3. Rritje e produktivitetit dhe kosto të ulëta në jetëgjatësi dhe jetëgjatësi për pjesët e tjera të përdorura në gjenerator

Ju mund të telefononi Departamentin tonë të Pas-Shitjes në nr. e telefonit +355 69 20 64 456, për nevojat dhe porositë për pjesë këmbimi ose plotësoni formularin online.